Příprava čisté vody


-


-

-

Nejpřísnější kritéria FDA povolují pro přípravu čisté laboratorní vody ve farmaceutických a potravinářských laboratořích pouze destilaci a reverzní osmózu.

Z doložitelných důvodů upřednostňujeme přípravu této vody reverzní osmózou.
Jejím výsledkem je sterilní voda s vodivostí pod 1 nS.
Sterilizace je prováděna UV zářením (vřazení UV lampy do toku vyráběné vody).

Sestavy pro příprava čisté a ultra čisté vody Reverzní osmózou a Demi vody naleznete v přiloženém katalogu [katalog - 9]

Významným faktorem pro výběr metodiky přípravy je cena vody (nákladů) získané destilací a reverzní osmózou. Zatímco, při současných cenách elektrického energie, se cena 1 litru destilované vody pohybuje okolo 18 Kč / l, cena vody získané reverzní osmózou je 4 Kč / l.
Tyto faktory jsou zvláště důležité při dlouhodobém využívaní této metodiky.

Kapacita nabízených přístrojů:
a) laboratoře: od 8 do 50 l / 8 hodin
b) provoz: do 500 l / 8 hodin

Součástí instalace přístrojů na přípravu vody reverzní osmózou je také montáž skleněných zásobníků a potrubí pro rozvod této vody.

U některých výrobků dochází v průběhu roku k pohybu cen, jak k navýšení tak i k jejich snížení dle kursu čs.měny, proto doporučujeme ověření a potvrzení ceny telefonicky či elektronicky:

Kontakt :
E-mail: info@laboprag.com
Tel : 241 430 105
Mobil.: 603 831 880, 603 236 683

 


Poslední aktualizace:
Created by NetSystems
(c) 2007 Laboratoře Praha spol. s r.o.